Priser

Vi gir deg en forutsigbar og enkel prismodell.

Hva koster det?

Vi gir deg en forutsigbar og enkel prismodell, slik at du får kontroll over kostnadene og har en optimal logistikkløsning tilpasset ditt behov.

Vi forsøker alltid å få til en kost per ordre prismodell hvor du kun betaler en pris per ordre som inkluderer lagerleie, plukk, pakk, emballasje, edi og selve frakten.

 

Viktige faktorer for å kunne skreddersy en kost per ordre prismodell er:

  • Antall ordre per måned

  • Totalt antall unike produkter/ varelinjer som skal lagres

  • Gjennomsnittlig antall unike varelinjer per ordre

  • Fraktprodukt som skal benyttes

  • Gjennomsnittlig vekt per ordre

  • Antall varemottak per måned

  • Antall returer per måned

 

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av dine behov og en skreddersydd prismodell.