Support

Kjære kunde,

Vi har gjort noen endringer i måten vi håndterer supportsaker på, med bakgrunn i at vi ønsker å gi dere bedre og raskere hjelp og støtte i hverdagen.

Vi har derfor flyttet håndtering av supportsaker fra en sentral supportavdeling ut i driften, hvor sakene skal løses. Vi har etablert Planning & Support-ansvarsområder i avdelingene for inngående og utgående vareflyt.

Vi oppfordrer derfor alle våre kunder til å fra nå av benytte nedenstående kontaktdetaljer for å raskest få den støtten og hjelpen dere trenger.

Gjelder henvendelsen din varemottak:
Send e-post til varemottak@lettbutikk.no

Gjelder henvendelsen din vareutlevering, ordre eller sporing av pakker:
Send e-post til vareutlevering@lettbutikk.no

Gjelder henvendelsen din returer:
Send e-post til retur@lettbutikk.no

Gjelder henvendelser din fakturaspørsmål:
Send e-post til fakturasupport@lettbutikk.no

Gjelder henvendelsen din tekniske spørsmål:
Send e-post til teknisk@lettbutikk.no

For alle andre henvendelser:
Send e-post til support@lettbutikk.no